סטודיו די במגמת מוסיקה במודיעין ( עירוני ‘א ).

סטודיו די הוא בה”ס למוסיקה במודיעין, שמאז הקמתו ראה בהתפתחות המוסיקלית של תלמידיו את השליחות החשובה שלשמה הוקם. תכניות ייחודיות ללימודי תופים, לימודי גיטרה, לימודי פסנתר ולימודי פיתוח קול במודיעין בנויות ומכוונות  מראש לתת כלים לכל תלמיד/ה, להמשיך ולהתפתח בתחום המוסיקאלי הנבחר. מכאן אנחנו משקיעים את מיטב לצורך להכין את תלמידינו למסגרות מוסיקאליות מגוונות  בכלל ולמגמת המוסיקה בעירוני ‘א בפרט. מערך שעורי תופים במודיעין, שעורי גיטרה במודיעין, שעורי פיתוח קול במודיעין ושעורי כלי מקלדת במודיעין בסטודיו די משמש בסיס מוצק לביטוי הפוטנציאל מוסיקאלי ואישי של כל אחד ואחת מתלמידנו. מורים לתופים במודיעין, מורים לגיטרה במודיעין, מורים לפיתוח קול במודיעין ומורים לכלי מקלדת במודיעין שוקדים על תכניות הלימודי מוסיקה ועל מבנה של שעורי מוסיקה כך שיתאימו לכל גיל, רמה ואופי. בעמוד הזה אנחנו מצדיעים לתלמידים שנכנסו למגמת המוסיקה בעירוני ‘א מודיעין ומאחלים להם הרבה הצלחה בהמשך הדרך.

יובל דיסקין/2017

עלמא מסטי/2017

שלו סיטון/2017